Třicítka & Dvojka
Znak Třicítky
Znak Dvojky

Aktuality
O nás
Akce
Letní tábor
Fotogalerie
Historie
Ke stažení
Kontakty
Členské příspěvky

Zimní táborový oheň

© Myška & Béďa

Profile for tricitkadvojka

Historie Třicítky

Třicítka byla založena 5. června 1945, tímto dnem se oddělila skupina skautů a roverů z 1. skautského oddílu v Ostravě a založili 30. skautský oddíl Ostrava. Vedoucími tohoto oddílu se stali Sláva Moravec a Jarek Podhorný - Grizzli.

V témže roce uspořádala Třicítka svůj první tábor "Tábor pod duby" poblíž sjezdu u Lipníku.

6. l0. l946 založila oddílová rada Třicítky za účasti Slávy Moravce a Jaroše Rozsypala mohylu na horském hřebeni Ivančena, tato mohyla je připomínkou obětí junáků za války. Další tabory probíhaly až do roku 1950, kdy proběhl poslední z junáckých táborů "Tábor psanců", nedlouho předtím byl totiž Junák zrušen a jeho oddíly rozpuštěny.

Aby činnost oddílu mohla pokračovat rozhodlo tehdejší vedení o sloučení s turistickým oddílem při tělovýchovné jednotě Sokol Dolu gen. Svobody (nynější tábornický oddíl BVÚ).

V roce l968 někteří členově oddílu BVÚ - bývalí Třicátníci, začali připravovat obnovení Třicítky. Tato snaha souvisela s obnovením činnosti Junáka. Proto mohl být v roce l969 obnoven 30. oddíl skautů v Ostravě pod vedením Wantrocka, Marka, Otíka a později Slávy. Po obnovení pracoval oddíl se třemi družinami (Tygři, Lišky, Vlci), v roce l970 přibyla družina Vlčat, která byla později (l974) přejmenovaná na Vydry. První schůzky byly ve staré klubovně Dívčí Dvojky. V roce l970 probíhal první a zároveň poslední novodobý skautský tábor -"Tábor velkého rozhodnutí".

Po tomto táboře oddíl vstoupil pod tlakem okolností do nově vzniklé PO SSM. Na podzim roku l971 vznikla Pionýrská skupina "32. stop", jejími členy byla Třicítka, Dvojka a Stopaři.

V dalších letech až do letního tábora l975 byl hlavním vedoucím oddílu Sláva Moravec. V této době oddíl upravil novou klubovnu. A v celoroční činnosti i na táborech úzce spolupracoval s Dívčí Dvojkou. V této době se oddíl zúčastňoval s úspěchem krajských i celostátních soutěží.

V roce l975 dochází ke změně ve vedení oddílu. V následujících čtyřech letech se ve funkci hlavního vedoucího oddílu vystřídali Monty, Jippo, Lišák. Zavádějí se oddílové batohy a dokončuje se výzdoba klubovny. V roce l978 se pionýrský skupina přejmenovává na PS Rudý Kruh a oddíl na počest osvobození Ostravy na oddíl 30. dubna.

Hlavním vedoucím oddílu se v roce 1979 stává Rumcajs, který vede oddíl do roku 1981. V této době se do vedení dostávají ve funkcích instruktorú dosavadní dlouholetí vedoucí družin: Buvol, Čereš a Super a připravují pro oddíl nové akce jako napříkladd výprava kapitána Mendozy.

V této době začíná naše spolupráce s TJ Rudá Hvězda Ostrava (nyní SKP), která pokračuje dodnes. Dalším hlavním vedoucím oddílu se po táboře l98l stává Buvol, za jeho vedení se výrazně pozvedla úroveň oddílu, byly zavedeny oddílové kabáty, na táborech probíhají celotáborové hry, jejichž vyvrcholením se stávají znovu obnovení "velké hry".

Od Buvola přebírá vedení od počátku roku 1986 Donly, který vedl oddíl do roku l990. Na počátku tohoto období dochází ke konfliktům s KR PO SSM a KV KSČ, které jsou po zásazích TJ RH Ostrava vyřešeny.

V roce l990 se stává hlavním vedoucím oddílu Jarda. Za rok na to oddíl kupuje nové stany "kupky", které na výpravách nahrazují dosavadní "áčka". Po táboře roku 1992 předává Jarda funkci hlavniho vedoucího Upovi.

V roce 1992 taky začíná období, které se vyznačuje všeobecným úbytkem členů, a to hlavně odchodem těch, kteří mají nastoupit do funkce rádce nebo vedení či tyto funkce vykonávají. Také materiální podpora z SKP se postupně snižuje až na nulu (1994). V roce 1993 jsme vstoupili do Asociace TOM, která je nyni naším hlavním zdrojem a poradcem, co se týče materiálního zabezpečení. Po táboře v roce 1995 přebírá vedení oddílu Tudu. Byť oddíl v tomto období trpí nedostatkem členů, finančně na tom tak špatně není, a může si tedy pořídit nové batohy.

Začátkem roku 1997 se téměř zcela obměňuje vedení oddílu. Do vedení přecházejí Forest, Skipy a Sosák jako hlavní vedoucí. V období Sosákova vedení se oddíl opět pozvedne, což se po dlouhých letech projeví v roce 1998 získáním 1. a 3. místa na Srazu oddílů v Bítovském mlýně.

Historie Dívčí Dvojky

Dívčí Dvojka byla založena v květnu roku 1945 Naďou Moravcovou a Zorou Skalickou. První tábor byl uspořádán v srpnu téhož roku poblíž újezdu u Lipníku už tehdy nedaleko tábora Třicátníků.

Oddíl měl proměnlivé množství členek od 30 do 50. Dělil se už tehdy na čtyři družiny, které se však jmenovaly jinak než dnes: Toteny, Bodláci, Světlušky (Jiskry) a poslední název není znám. Holky se scházely tehdy v dřevěné klubovně v Mariánských Horách.

Po odchodu Zory do Prahy na studia vedla oddíl Naďa sama. Velkou oporou jí byly rádkyně Mahulena (Zdenka Reitová) a Sova (Zdena Davidová). Tábory letech 1946-48 byly opět v Újezdu. Roku 1946 ještě s Třicítkou a potom už bez nich. Po táboře v roce 1948 činnost oddílu pomalu doznívá, protože není nikdo, kdo by oddíl vedl. Naďa má rodinu, ostatní vedoucí studují.

Z tohoto období pochází znak Dívčí Dvojky, který je zobrazen také na praporu. Modrá symbolizuje život a holky ji mají na šátcích, dříve také na podkolenkách. Žlutá byla převzata ze znaku Třicítky.

K obnovení DD došlo v roce 1968 opět z iniciativy Nadi Moravcové, tentokrát společně s Jiřinou Ryšavou a Věrou Fialovou. Dívčí vedení, aby mohlo uspořádat tábor, využívá známostí s Třicítkou a BVÚ (Sláva Moravec a Karel Líba), a táboří s oběma oddíly společně v Pochni. Poslední skautský tábor "Tábor velkého rozhodnutí", který proběhl v létě 1970, byl dalším významným oddílovým mezníkem. Bylo se třeba rozhodnout, zda oddíly zaniknou nebo budou pokračovat v činnosti pod PO SSM. Na podzim toho roku DD a Třicítka spolu se Stopaři zakládají pionyrskou skupinu "32 stop".

Od roku 1970 byla programovou vedoucí Kateřina Moravcová. Na táborech ji pomáhá sestra Barča. Zakládajíci členky se stahují do pozadí a zařizují materiální chod oddílu - starají se o kuchyň, účetnictví apod.

V roce 1972 si DD společné s Třicítkou našli tábořiště v Náměšti na Hané, kde probíhaly tábory následující čtyři roky. Od roku 1976 byly pak tábory v Hynčicích u Krnova. Ve stejném roce nastupuje do vedení mladší generace - Zuzka Fialová a Šárka Blahutová.

Po obnovení pracoval oddíl se třemi družinami - Srnky, Veverky, Vlaštovky. Později se z Vlaštovek oddlují Jiřičky. V roce 1974 byli založeni Skřítci. Tato nejprve družina, později "oddíl při oddíle" měla na starost malé holky, časem i kluky. Na podzim 1975 se Skřítci také rozdělili na družiny (Sýkorky, Včelky, Lasičky). V roce 1978 ze Skřítků vzniká nový oddíl Sedmička. Za dobu jejich fungování v rámci DD se ve vedení vystřídaly - Hanka Koláčková, Marie Procházková, Yvona Nová (Lady), Renata Skácelová (Šmudla) a Iva Svobodová.

V roce 1978 se PO 32 stop přejmenováva na PO Rudý Kruh a přidává se nově vzniklá Sedmička. Dívči Dvojka je přejmenován na "2. únor" (podle bitvy u Stalingradu). Od tohoto roku začíná vést Alena Karásková (Aluška), spolu se sestrou Hankou (Džamila). Ty oddil předávají po táboře roku 1982 Evě Petrášové, Marcele Myškové (Bublina) a Lence Barvíkové (Polly). Bublina po roce odjíždí studovat do Prahy, do vedení přichází Dáša Dvořáková.

V roce 1984 se mění také místo tábořiště, a po dalších šest let se tábory konaji na Drozdovské Pile. Čtyři roky nato se ujímá vedení Lenka Miková (Mikina) a zbytek vedení tvoří Myšky (družina vedení).

Po revoluci se oddíl vrací k původnímu názvu Dívčí Dvojka a modrým šátkům. Nutná byla také změna klubovny a tábořiště- Hustopeče nad Bečvou. V letech 1990-93 DD funguje pod vedením Evy Šilerové (Kapka), která po táboře roku 1993 předává vedení oddílu Kateřině Vrbicové (Kača). Od roku 1997 táboříme ve Sloupu v Moravském Krasu.

Současnost

Po dlouhá léta existence oddílů se v nich vystřídala celá řada lidí. Rádi bychom zde zmínili alespoň hlavní vedoucí jak Třicítky, tak Dívčí dvojky a poděkovat jim za práci a úsilí, kterou pro oba oddíly udělali. Děkujeme!

Třicítka

Wantrock, Otík, Marko 1969

Sláva Moravec 1970 - 31.8.1975

Monty 1.9.1975 - 31.12.1976

Jippo 1.1.1977 - 1. 1.1978

Lišák 1.1.1978 - 31. 8.1979

Rumcajs 1.9.1979 - 31. 8.1981

Buvol 1.9.1981 - 31.12.1985

Donly 1.1.1986 - 15. 9.1990

Jarda (Jaroslav Ožana) 15.9.1990 - 30. 9. 1992

Upo 30. 9. 1992 - 28. 9. 1995

Tudu 28. 9. 1995 - 6. 1. 1997

Sosák (Jiří Pencák) 6. 1. 1997 - 30. 3. 1999

Skipy (Roman Kamrád) 30. 3. 1999

Hádě (Vladimír Vronka) duben 2001 – sloučení oddílů na počátku r.2007

Dívčí dvojka

Naďa Moravcová, Zora Skalická 1945 - 1948

Naďa Moravcová, Jiřina Ryšavá, Věra Fialová 1968 - 1970

Kateřina Moravcová, Barča Moravcová 1970 - 1975

Zuzka Fialová, Šárka Blahutová 1975 - 1978

Aluška (Alena Karásková), Džamila (Hana Karásková) 1978 - 1982

Eva Petrášová, Bublina (Marcela Myšková), Polly (Lenka Barvíková) 1982 - 1984

Eva Petrášová, Dáša Dvořáková, Lenka Barvíková 1984 - 1985

Eva Petrášová, Dáša Dvořáková, Simona Vyhlídalová 1986 - 1988

Mikina (Lenka Miková), Myšky 1988 - 1990

Kapka (Eva Šilerová), Hela Křížkovská, Bimbo (Markéta Elblová) 1990 - 1993

Kača (Kateřina Vrbicová), Sasi (Zuzana Srubková) 1993 - 2001

Václavka (Jana Nováková) 2002 - 2003

Jana Kupková 2004 – 2006

Třicítka a Dvojka

Daymi (Michaela Němcová) leden 2007 – únor 2015

Ticket (Petr Konvička) únor 2015 – květen 2016

Propan (Ivo Svoboda) červen 2016 – současnost